"DOGOTERAPIA"


W okresie od listopada do grudnia 2017r. w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. odbywały się zajęcia dogoterapii w ramach projektu finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. pt: „Dogoterapia metodą wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego”. Istotą dogoterapii jest bezpośredni kontakt podopiecznego z psem i terapeutą. Poprzez dogoterapię możliwe jest wspieranie zarówno sfery fizycznej jak i intelektualnej. Udział w zajęciach wpływa też pozytywnie na podniesienie kompetencji komunikacyjnych, między innymi mowy ciała, empatii, zmniejsza także poziom leku w kontaktach ze zwierzętami, a także wycisza zachowania agresywne. Zajęcia z psem dostosowuje się każdorazowo do potrzeb i możliwości uczestników zajęć. Uczniowie bardzo polubili tę formę terapii i z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania      z nowym przyjacielem.

Zródło