XII Piknik z okazji Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


XII Piknik z okazji Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Umysłową za nami. Jak każdego roku i tym razem nie obyło się bez wzruszeń, przemyśleń oraz zadumy. 5 maja jest Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i ma służyć integracji środowisk. Chcieliśmy bardzo mocno podkreślić swój sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych, zwrócić uwagę na wszelakie bariery - edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne czy też kulturalne. Chcieliśmy uświadomić społeczeństwu różnorodność tych osób, pokazanie ich zdolności artystycznych, możliwości oraz zwrócić uwagę na bariery jakie muszą pokonywać. Czy nam się udało?? Myślimy, ze nasze społeczeństwo jest już bardziej otwarte i tolerancyjne. Idea wspólnej zabawy w walce o godność, szacunek i akceptację społeczną przyniosła duże rezultaty.
DZIĘKUJEMY!!
Naszym Przyjaciołom, sponsorom bez których nie dalibyśmy rady, a są to
Srarosta Ostrowiecki Pani Marzena Dębniak
Juan Antonio Veristain Arteche Huta Celsa Ostrowiec
Pan Mirosław Michałowski Huta Celsa Ostrowiec
Pan Zdzisław Szostak Prezes Banku Spółdzielczego
Kulczyk Foundation
@TOSCA.RENT
Hubert Januszewski firma Remondis Ostrowiec
Poseł Andrzej Kryj
Senator Jarosław Rusiecki
Księdz Prałat Jan Sarwa
Hurtownia INTERBIS
Jacek Grzech EUROWATER.
Dziękujemy naszym koleżankom i kolegom za ogromne zaangażowanie. Jesteście WIELCY! Bez Was nic nie byłoby takie proste.

źródło