"DOROSŁY TO TEN CO PRACUJE"


Stowarzyszenie Na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych "Żródło"

otrzymało dofinansowanie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków PEFRON w 2017 roku,

do dwóch zadań publicznych które będą realizowane w okresie październik - grudzień2017 r

"Dorosły to ten co pracuje" - zwiększenie wiedzy i motywacji rodziców, opiekunów oraz kadry w zakresie możliwości aktywizacji społeczno-zawodowej osób          z niepełnosprawnością intelektualną - 5 tyś zł

W dniach 11-12 oraz 18-19 listopada 2017r., w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. „Źródło” zadania publicznego „Dorosły to ten co pracuje” – zwiększanie wiedzy i motywacji rodziców, opiekunów oraz kadry w zakresie możliwości aktywizacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, odbyły się warsztaty dla kadry pracującej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON w 2017r. Warsztaty poprowadziła Pani Małgorzata Gorący, Prezes Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, współzałożycielka i lider organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych (Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz OSTOJA, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych). Inicjatorka i koordynator wrocławskiego programu wspomaganego zatrudnienia osób z niepełnosprawnością TRENER (od 2001 roku). Za wdrożenie modelu zatrudnienia wspomaganego otrzymała nagrodę Prezydenta Wrocławia (2002) oraz tytuł „Lodołamacza Specjalnego” w konkursie „Lodołamacze 2006”. Autorka publikacji oraz licznych wystąpień na seminariach, konferencjach i debatach w kraju i za granicą omawiających problematykę niepełnosprawności i uwarunkowań aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wchodzi w skład eksperckich zespołów roboczych pracujących nad systemowymi rozwiązaniami na rzecz zabezpieczania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin, na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym.
W projekcie uczestniczyli nauczyciele Szkół Przysposabiających do Pracy oraz instruktorzy Warsztatów Terapii Zajęciowej z trzech powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego i starachowickiego. Zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach, beneficjentom projektu wręczyli: prowadząca warsztaty – Małgorzata Gorący, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Paweł Walesic oraz dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych – Magdalena Wykrota-Skóra

Żródło