ŚWIĘTOKRZYSKIE JAKIE CUDNE!


I Wojewódzki Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną!

W tym roku Zespół Szkół Specjalnych obchodzi jubileusz 25 – lecia istnienia.
W związku z tym jest to dla placówki rok wyjątkowy.
W obchody jubileuszu wpisuje się kolejna zorganizowana przez nas impreza I Wojewódzki Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ”Świętokrzyskie jakie cudne” Ostrowiec Świętokrzyski 2018. Organizatorem przeglądu było  Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych                               w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło”. Projekt współfinansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z okazji Jubileuszu 20 – lecia Województwa Świętokrzyskiego. Głównym celem przeglądu było propagowanie wiedzy o Województwie Świętokrzyskim, „o małej ojczyźnie" połączone z przeglądem twórczości osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mogli zaprezentować różne formy wyrazu artystycznego: taniec, śpiew, ruch sceniczny. 
Uczestnikami przeglądu były dzieci, młodzież i osoby dorosłe z placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu województwa świętokrzyskiego. Gościliśmy zespoły z:
 SOSW z Niemienice,
 Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Radość Życia” z Sandomierza,
 SOSW z Jałowęs,
 SOSW nr 2 ze Skarżyska Kamiennej,
 Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie,
 SOSW z Ostrowca Św.
 SOSW z Jędrzejowa,
 SOSW z Dębna.
„Ciekawostki” o okolicy z której pochodzą uczestnicy przeglądu zostały wydane w formie broszury, którą rozdaliśmy uczestnikom i zaproszonym gościom.
Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas
Starosta Powiatu Ostrowieckiego Zbigniew Duda
Patronat medialny:
Lokalna TV
Radio Ostrowiec
Gazeta Ostrowiecka
Wiadomości Świętokrzyskie

zrodlo